11:34 15/04/2009

Năm 2009, PVD đặt mục tiêu lãi từ 700-800 tỷ đồng

N.Anh

Đại hội cổ đông của PVD vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

Đại hội cổ đông của PVD đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ 25%.
Đại hội cổ đông của PVD đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ 25%.
Đại hội cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD-HOSE) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

Theo đó, đại hội cổ đông của PVD đã xây dựng 2 phương án cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

Một là, nếu giá dầu thô ước tính trong khoảng 50 USD/thùng, thì doanh thu của PVD ước đạt 3.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỷ đồng.

Hai là, nếu giá dầu thô tăng trên 60-70 USD/thùng, thì PVD sẽ phấn đấu đạt doanh thu 4.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông của PVD cũng đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ 25%.

Bên cạnh đó, đại hội cổ đông công ty đã thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM số cổ phiếu phát hành thêm để chuyển đổi sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Khoan Dầu khí Việt Nam (PVD Invest) vào PVD và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê suyệt việc sửa đổi điều lệ về nội dung liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi đã được thông qua để tiến hành sáp nhập và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Được biết, năm 2008, doanh thu của PVD đạt 3.729 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 922 tỷ đồng.