17:27 11/03/2009

Năm 2009, TRI đặt mục tiêu lãi hơn 17 tỷ đồng

N.Anh

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn (Tribeco) vừa công bố nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Năm 2009, TRI đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 778,58 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 17,12 tỷ đồng.
Năm 2009, TRI đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 778,58 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 17,12 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn - Tribeco (TRI-HOSE) vừa công bố nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

Theo đó, năm 2009, TRI đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 778,58 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 17,12 tỷ đồng.

Dự kiến quý 1 và 2/2009, TRI sẽ phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 3 đối tác chiến lược là Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô, Công ty TNHH Uni President VN và Công ty Cổ phần Tribeco Bình Dương với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 250 tỷ đồng.

Theo TRI, số tiền thu về từ đợt chào bán cổ phiếu này dự kiến đạt 125 tỷ đồng, nhằm chi trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng đến hạn là 50 tỷ đồng, đồng thời bổ sung vốn huy động hơn 75 tỷ đồng.

Được biết, sau khi phát hành nếu công ty không đáp ứng được các quy định về điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, thì cổ phiếu của TRI sẽ bị hủy niêm yết theo luật định.

Năm 2008, TRI công bố doanh thu thuần năm 2008 đạt 580,59 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 144,95 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh thua lỗ, ngày 3/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đưa cổ phiếu TRI vào diện bị kiểm soát.