22:18 21/03/2010

Năm 2010, BVSC đặt mục tiêu lãi 175 tỷ đồng

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC (BVS-HNX) vừa thông báo về kế hoạch kinh doanh năm 2010

Giao dịch tại BVSC.
Giao dịch tại BVSC.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC (BVS-HNX) vừa thông báo về kế hoạch kinh doanh năm 2010.

Theo đó, năm 2010, BVSC đặt mục tiêu doanh thu đạt 300,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 175 tỷ đồng.

Ngoài ra, BVSC cũng thông báo bổ nhiệm ông Nhữ Đình Hòa - Phó tổng giám đốc điều hành giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 18/3/2010. Ông Hòa hiện là người đại diện pháp luật và cũng là người công bố thông tin của BVSC.

Được biết trong quý 4/2009, tổng doanh thu của BVSC đạt 91,23 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 291,88 tỷ đồng. Cũng trong quý 4/2009, BVSC lỗ 21,19 tỷ đồng, lũy kế cả năm lãi sau thuế đạt 186,14 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2009 đạt 3.741 đồng.