15:47 23/12/2009

Năm 2010, định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 25%

Thùy Duyên

Đây là mức tăng trưởng tín dụng định hướng được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại hội nghị toàn ngành tổ chức sáng nay (23/12)

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khẳng định quan điểm sẽ tập trung tín dụng và tạo điều kiện hỗ trợ cho các nhu cầu vay vốn trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạn chế tín dụng đối với các nhu cầu ở các lĩnh vực phi sản xuất.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khẳng định quan điểm sẽ tập trung tín dụng và tạo điều kiện hỗ trợ cho các nhu cầu vay vốn trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạn chế tín dụng đối với các nhu cầu ở các lĩnh vực phi sản xuất.
Đây là mức tăng trưởng tín dụng định hướng được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại hội nghị toàn ngành tổ chức sáng nay (23/12) tại Hà Nội.

Cụ thể, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, năm 2010, tăng trưởng tín dụng dự kiến sẽ ở khoảng 25%, thấp hơn nhiều so với mức 37,73% của năm nay.

Việc định hướng tăng trưởng tín dụng ở mức 25% được Ngân hàng Nhà nước xem xét trên cơ sở yêu cầu “thắt” dần chính sách tiền tệ để phòng ngừa khả năng lạm phát cao trở lại, nhưng cũng tránh việc thắt chặt đột ngột có thể gây “sốc” đối với nền kinh tế cũng như đối với hoạt động của các doanh nghiệp.

So với năm 2008, năm điển hình của chính sách tiền tệ thắt chặt, mức tăng trưởng trên cũng cao hơn, 25% so với 21%. Tất nhiên, bối cảnh kinh tế của năm 2010 được dự báo đã có nhiều khác biệt so với năm 2008.

Cũng tại hội nghị trên, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khẳng định quan điểm sẽ tập trung tín dụng và tạo điều kiện hỗ trợ cho các nhu cầu vay vốn trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạn chế tín dụng đối với các nhu cầu vốn ở các lĩnh vực phi sản xuất.

Như vậy, sau năm 2009 với tăng trưởng tín dụng khá cao, từ ngày 1/1/2010, các ngân hàng thương mại bắt đầu dự kiến kế hoạch phát triển tín dụng theo định hướng tăng trưởng 25%. Không loại trừ tình huống mốc định hướng này có thể được điều chỉnh trong năm, như đã diễn ra trong năm 2009, bởi Ngân hàng Nhà nước cho biết chính sách điều hành vẫn linh hoạt theo bối cảnh của nền kinh tế và sự ổn định chỉ mang tính tương đối.