17:12 30/03/2010

Năm 2010, DMC đặt mục lãi trước thuế hơn 130 tỷ đồng

N.Anh

Đại hội cổ đông DMC đã thông qua kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của công ty trong năm 2010

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của công ty trong năm 2010.

Cụ thể: tổng doanh thu bán hàng năm 2010 của DMC ước đạt 1.200,52 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 130,518 tỷ đồng, chia cổ tức với tỷ lệ 22%.

Theo DMC, năm 2010, công ty tập trung kiện toàn Nhà máy chiết xuất dược liệu công nghệ cao đưa vào hoạt động trong quý 2/2010 và tiến hành các thủ tục pháp lý sớm đưa các dự án Nhà máy Non Betalactam vào xây dựng và hoạt động...

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2009 của công ty đạt 1.071,89 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 76,36 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 4.349 đồng.