22:28 29/03/2010

Năm 2010, IMP đặt kế koạch lãi 90 tỷ đồng

N.Anh

Đại hội đồng cổ đông IMP thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

IMP đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2010 đạt 762 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.
IMP đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2010 đạt 762 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, IMP đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2010 đạt 762 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đại hội cổ đông IMP thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 116,598 tỷ đồng đồng lên 160 tỷ đồng. Cụ thể: IMP sẽ phát hành 2.331964 cổ phiếu với tỷ lệ 10:2 với giá phát hành 20.000 đồng/cổ phiếu; phát hành 200.000 cổ phiếu ư đãi cho nhân viên theo chương trình ESOP với giá phát hành 20.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty sẽ phát hành 1.808.216 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược với giá bình quân 10 phiên giao dịch trên thị trường niêm yết và không được thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2009 là 46.400 đồng/cổ phiếu.