09:10 18/01/2012

Năm 2011, APS báo lỗ hơn 69 tỷ đồng

Mai Anh

Doanh thu năm 2011 của APS đạt 82,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 69 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty lãi gần 44,1 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu APS trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu APS trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - APEC (mã APS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2011.

Trong đó, doanh thu quý 4 của APS chỉ đạt 7 tỷ đồng doanh thu, bằng 1/8 so với cùng kỳ năm 2010 (56 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế quý 4 lỗ 56 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với mức lỗ của cùng kỳ (16 tỷ đồng).

Doanh thu năm 2011 của APS đạt 82,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 69 tỷ đồng trong khi cùng kỳ công ty lãi gần 44,1 tỷ đồng.

APS cho biết, so với quý 4/2010 thì quý 4/2011, công ty bị lỗ nhiều do tác động của thị trường chứng khoán với rất nhiều phiên giao dịch ảm đạm và giảm điểm liên tục, dẫn đến ảnh hưởng mạnh đến doanh thu một số lĩnh vực của công ty đang hoạt động (đặc biệt là trong lĩnh vực môi giới) dẫn đến lỗ quý 4/2011 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2010.

Tính đến ngày 31/12/2011, công ty có 127,3 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn, dự phòng giảm giá là 21,3 tỷ đồng và 5,3 tỷ đồng đầu tư dài hạn, dự phòng là 916 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 67 tỷ đồng.

Năm 2011, APS đặt mục tiêu với tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 111,603 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 12,572 tỷ đồng.