15:52 12/01/2012

Năm 2011, BIC báo lãi 100 tỷ đồng

Hà Anh

Năm 2011, tổng doanh thu của BIC đạt 1.064 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1.000 tỷ đồng đề ra

Diễn biến giá cổ phiếu BIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu BIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã BIC-HSX) thông báo kết quả kinh doanh năm 2011.

Theo đó, tổng doanh thu năm 2011 của BIC đạt 1.064 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1.000 tỷ đồng đề ra. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 688,014 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm 2010, giữ vững được thị phần và vị trí thứ 6 về quy mô. Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính đạt 286,693 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2010 nhờ sáng tạo tận dụng cơ hội thị trường tài chính 2011.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, 2011 là năm đầu tiên BIC “cán mốc” 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận cả năm và tăng trưởng 217% so với năm 2010.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2011 đã đạt 750 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2010; Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 292,386 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2010; Tỷ lệ ROE đạt 10,53%. Tổng tài sản của BIC tại thời điểm 31/12/2011 đạt 1.871,559 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm các khoản ủy thác đầu tư nhưng vẫn tăng trưởng 16,11% so với năm 2010 nếu loại bỏ ảnh hưởng của nguồn ủy thác.

Năm 2011, BIC đã thành lập mới 2 Công ty thành viên là BIC Bắc Bộ và BIC Sài Gòn, nâng số công ty thành viên lên 21 công ty và đã thành lập mới 17 Phòng Kinh doanh, nâng số Phòng Kinh doanh lên đến 91 phòng.

Hai công ty tại Lào và Campuchia là LVI và CVI đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra. Đặc biệt, LVI đã đạt doanh thu 4,467 triệu USD, tăng 200% so với năm 2010, chiếm 20% thị phần bảo hiểm Lào, lợi nhuận đạt 308.436 USD. CVI đã có thị phần trên 7% tại Campuchia và có lợi nhuận.

Năm 2012, BIC sẽ thực hiện tái cấu trúc toàn diện hoạt động và đặt mục tiêu với tổng doanh thu tăng trưởng tối thiểu 23%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm tăng tối thiểu 25%; lợi nhuận trước thuế tối thiểu 106 tỷ đồng; Tỷ lệ ROE đạt 11,6%; Chia cổ tức tối thiểu 10%.