09:34 30/01/2012

Năm 2011, BSI lỗ hơn 208 tỷ đồng

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế của BSI lỗ 79,5 tỷ đồng trong quý 4, lũy kế cả năm 2011, BSI lỗ hơn 208 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu BSI trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu BSI trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BSI-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 4, lũy kế năm 2011 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4/2011 so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, trong quý 4/2011, doanh thu của BSI đạt 57,5 tỷ đồng. Trong đó doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 5,7 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt hơn 12 tỷ đồng; hoạt động tư vấn đạt 1,7 tỷ đồng, doanh thu khác đạt gần 37 tỷ đồng.

Quý 4, chi phí hoạt động kinh doanh là hơn 135 tỷ đồng, lợi nhuận gộp lỗ 77,8 tỷ đồng; lợi nhuận thuần lỗ 79,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lỗ 79,5 tỷ đồng.

Lũy kế doanh thu năm 2011 của BSI đạt 197,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 208 tỷ đồng.

BSI cho biết, doanh thu quý 4 giảm 34% so với cùng kỳ năm trước (hơn 88 tỷ đồng) là do doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn giảm tới 73%; Chi phí hoạt động kinh doanh quý 4/2011 tăng 62% so với cùng kỳ nguyên nhân chủ yếu là do phí trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Tại ngày 31/12, công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá cho danh mục đầu tư. Chi phí lập dự phòng tính vào chi phí hoạt động kinh doanh quý 4/2011 là 73,8 tỷ đồng, xấp xỉ 168% so với cùng kỳ năm 2010.

Tính đến ngày 31/12/2011, vốn chủ sở hữu của BSC đạt 657 tỷ đồng/865 tỷ đồng vốn điều lệ; Tiền và tương đương tiền cuối năm là hơn 2.176 tỷ đồng, tang mạnh so với 1.323 tỷ đồng hồi đầu kỳ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -208,3 tỷ đồng, tăng gần 80 tỷ đồng so với đầu năm (- 128,6 tỷ đồng).

Năm 2011, BSI đặt mục tiêu doanh thu hoạt động dịch vụ đạt 70,4 tỷ đồngl doanh thu ròng từ hoạt động đầu tư đạt 149,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 9,5 tỷ đồng.