16:03 30/01/2012

Năm 2011, BVS lỗ gần 93 tỷ đồng

Hà Anh

Tính đến 31/12, tiền và tương đương tiền của BVS đạt 590 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối - gần 312 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu BVS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu BVS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2011.

Theo đó, doanh thu quý 4/2011 đạt 46,7 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước (58,2 tỷ đồng); trong đó, doanh thu khác đạt hơn 20,4 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong quý 4 là 65 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước (44,8 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế lỗ gần 30 tỷ đồng, EPS -413 đồng.

Lũy kế cả năm 2011, doanh thu của BVS đạt gần 239 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước (190 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế lỗ 92,7 tỷ đồng, EPS -1.284 đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty báo lỗ gần 97 tỷ đồng.

Năm 2011, BVS dự kiến doanh thu đạt 246 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2011, tiền và tương đương tiền của BVS đạt 590 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 290 tỷ đồng cuối năm 2010. Lợi nhuận chưa phân phối - gần 312 tỷ đồng.