10:10 31/01/2012

Năm 2011, Công ty mẹ FPT báo lãi 244 tỷ đồng

Hà Anh

Tính đến ngày 31/12/2011, tiền và tương đương tiền của công ty mẹ FPT là hơn 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 985 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2011 của công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4 của công ty mẹ FPT đạt 156,7 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2010 (92,8 tỷ đồng); lợi nhuận gộp đạt hơn 14 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 24,7 tỷ đồng của năm 2010.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt trên 274 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần cùng kỳ năm 2010 (94,2 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 244 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ năm 2010 (94 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt gần 418 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2010 (278,8 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 579,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 341,4 tỷ đồng của năm 2010.

Tính đến ngày 31/12/2011, tiền và tương đương tiền của công ty mẹ FPT là hơn 1.900 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2010 chỉ đạt 545 tỷ đồng. Vay và nợ ngắn hạn đến cuối năm 2011 là 1.955 tỷ đồng, không có vay nợ dài hạn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 985,5 tỷ đồng.

Trước đó, FPT thông báo đã nhận lại 708 tỷ đồng tiền cọc từ EVN trong thương vụ mua cổ phần EVN Telecom.