09:52 30/01/2012

Năm 2011, Công ty mẹ HAG báo lãi 224 tỷ đồng

Hà Anh

Tính đến 31/12/2011, công ty mẹ HAG có 7.278 tỷ đồng đầu tư vào các công ty con, hơn 25,5 tỷ đồng đầu tư vào các công ty liên kết

Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2011 của Công ty mẹ.

Theo đó, riêng quý 4, doanh thu thuần của HAG đạt đạt 318,5 tỷ đồng, tăng hơn 360% so với cùng kỳ năm trước (68,2 tỷ đồng); Lợi nhuận gộp đạt 41,4 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 so với cùng kỳ (11,7 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ 2010 (529,5 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2011, doanh thu thuần của HAG đạt 814 tỷ đồng, giảm 28% so với năm trước (1.133 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 224 tỷ đồng, giảm gần 90% so với năm trước (2.085 tỷ đồng).

Tính đến 31/12/2011, công ty mẹ HAG có 7.278 tỷ đồng đầu tư vào các công ty con, hơn 25,5 tỷ đồng đầu tư vào các công ty liên kết và gần 395 tỷ đồng đầu tư dài hạn khác.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.429 tỷ đồng, giảm mạnh so với đầu năm (2.187 tỷ đồng).

Trước đó, ngày 6/1, Hội đồng Quản trị HAG đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 1.700 tỷ đồng, bằng ước thực hiện năm 2011.