16:24 10/01/2012

Năm 2011, DPR ước lợi nhuận tăng gấp đôi so với kế hoạch

Hà Anh

Năm 2011, doanh thu của DPR đạt hơn 1.930 tỷ đồng, vượt 46% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế 920 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần kế hoạch

Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HSX) vừa công bố ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

Theo đó, năm 2011, giá trị sản lượng hàng hóa ước đạt 1.818 tỷ đồng, bằng 141% kế hoạch năm (1.287,6 tỷ đồng), riêng sản xuất từ cao su đạt hơn 1.733 tỷ đồng.

DPR tiêu thụ được hơn 18.539 tấn mủ cao su, bằng 101% kế hoạch năm (18.300 tấn). Giá bán mủ bình quân cả năm đạt hơn 91 triệu đồng/tấn, tăng 37% so với kế hoạch (66,9 triệu đồng/tấn).

Tổng doanh thu của DPR đạt hơn 1.930 tỷ đồng, bằng 146% kế hoạch năm (1.322,6 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 920 tỷ đồng, bằng 208% so với kế hoạch năm (441,6 tỷ đồng).

Năm 2011, công ty giải ngân hơn 170 tỷ đồng, chiếm 61% vốn đầu tư đã đăng ký đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 60 tỷ đồng, góp vốn đầu tư các dự án hơn 106 tỷ đồng.

Trong năm 2011, công ty đã góp được gần 107 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm (190,3 tỷ đồng). Trong đó, Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đồng Phú và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch Cao su đạt 100% kế hoạch.