08:02 01/02/2012

Năm 2011, PNJ lãi 241 tỷ đồng

Hà Anh

Tính đến ngày 31/12/2011, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PNJ là hơn 222 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với hồi đầu năm

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2011.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4 của PNJ đạt hơn 3.010 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ năm 2010 (gần 2.600 tỷ đồng). Lợi nhuận gộp đạt 155,4 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ (118 tỷ đồng); lỗ trong công ty liên doanh liên kết là -1,7 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 2,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 41,5 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ (36,2 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2011, doanh thu thuần của PNJ đạt 17.263,6 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2010 (13.034 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 241 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ (206,5 tỷ đồng), EPS cả năm đạt 4.023 đồng.

Tính đến ngày 31/12/2011, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PNJ là hơn 222 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với hồi đầu năm (124 tỷ đồng).

Năm 2011, PNJ thông qua kế hoạch với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 245 tỷ đồng, cổ tức là 25%.