08:33 21/04/2011

Năm 2011, PVD sẽ cổ phần hóa PVD Tech và niêm yết cổ phiếu của PVD Training

Hà Anh

Hội đồng Quản trị PVD đề nghị quý 2, sẽ thực hiện cổ phần hóa PVD Tech và chuẩn bị niêm yết cổ phiếu PVD Training trong năm 2011

PVD lãi 882 tỷ đồng; chia cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 20%.
PVD lãi 882 tỷ đồng; chia cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 20%.
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011 và một số nội dung khác trình đại hội thông qua vào ngày 23/4 tới.

Theo đó, doanh thu trong năm 2010 của PVD đạt 7.572 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 882 tỷ đồng; chia cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 20%.

Trong năm 2010, tổng số vốn PVD đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ bảm và mua sắm máy móc, trang thiết bị là 1.314 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch đầu tư năm 2010 chủ yếu là do công ty chủ động hoãn đầy tư đóng mới giàn khoan MPJU (1.200 tỷ đồng) và kéo dài thời hạn giải ngân một số dự án trong tình hình khủng hoảng kinh tế.

Hội đồng Quản trị PVD trình đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2011 với mục tiêu đạt 8.000 tỷ đồng doanh thu; Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 1.050 tỷ đồng và 900 tỷ đồng; cổ tức dự kiến là 30,36%.

PVD sẽ trình Đại hội cổ đông thông qua việc dùng 768.000 cổ phiếu quỹ với giá mua bình quân là 47.400 đồng/cổ phiếu để thưởng cho cán bộ công nhân viên.

Đẩy mạnh công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị công ty đề nghị phê duyệt trong quý 2/2011, PVD sẽ thực hiện cổ phần hóa PVD Tech, trong đó, PVD sẽ nắm giữ tối thiểu 51% vốn; chuẩn bị niêm yết cổ phiếu PVD Training trong năm 2011.

Hội đồng Quản trị cũng phê duyệt việc PVD nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn của PVFC tại dự án “Đầu tư và kinh doanh giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm – TAD” với số tiền 25.335.000 USD.

Trước đó, PVD đã chính thức ký hợp đồng cung cấp giàn khoan ”Aquamarine Driller” cho chiến dịch khoan 2011 của Công ty Salamander Energy (Việt Nam).

Theo đó, hợp đồng chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2011. Thời gian khoan dự kiến từ 60 đến 70 ngày tại 2 giếng phía Bắc Việt Nam, gần Hải Phòng và Nghệ An. Trong đó có một giếng PV Drilling cung cấp dịch vụ kết hợp cùng với Công ty Premier Oil.

Ngày 23/4, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Phòng Lotus Ballroom, Lầu 1, Khách sạn Rex, 68A Nguyễn Huệ Boulevard, quận 1, Tp. HCM.