20:10 31/12/2011

Năm 2011: Thuê bao phát triển mới… thụt lùi

M.Chung

Số thuê bao điện thoại phát triển mới năm 2011 đạt 11,8 triệu thuê bao, giảm 12,9% so với năm 2010

2011 cũng là năm có số thuê bao phát triển mới hàng tháng giảm nhiều nhất so với các tháng cùng kỳ năm trước đó.
2011 cũng là năm có số thuê bao phát triển mới hàng tháng giảm nhiều nhất so với các tháng cùng kỳ năm trước đó.
Số thuê bao điện thoại phát triển mới năm 2011 đạt 11,8 triệu thuê bao, giảm 12,9% so với năm 2010, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết.

Con số trên gồm có 49,6 nghìn thuê bao cố định, giảm 76,1% và 11,8 triệu thuê bao di động, giảm 11,9%. Ngoài ra, 2011 cũng là năm có số thuê bao phát triển mới hàng tháng giảm nhiều nhất so với các tháng cùng kỳ năm trước đó.

Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 12/2011 ước đạt 133,1 triệu, tăng 3,9% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó bao gồm 15,5 triệu thuê bao cố định, tăng 0,1% và 117,6 triệu thuê bao di động, tăng 4,4%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số thuê bao Internet băng rộng trên cả nước tính đến cuối tháng 12/2011 ước tính đạt 4,2 triệu, tăng 16,1% so với năm 2010; số người sử dụng Internet tại thời điểm cuối tháng 12/2011 là 32,6 triệu người, tăng 22%.

Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông năm 2011 ước đạt 167,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm 2010.