09:07 06/01/2012

Năm 2011, TLS vẫn dẫn đầu thị phần môi giới tại HNX

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông (HNX) báo thị phần môi giới chứng khoán của các Công ty Chứng khoán thành viên năm 2011

TLS đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX với 6,745% thị phần.
TLS đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX với 6,745% thị phần.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông (HNX) báo thị phần môi giới chứng khoán của các Công ty Chứng khoán thành viên năm 2011.

Theo đó, Top 10 Công ty Chứng khoán có giá trị môi giới cổ phiếu lớn nhất là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long đứng đầu với 6,745% thị phần; thứ 2 là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect với 6,522%; thứ 3 là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với 6,348%; thứ 4 là Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình với 4,585%; thứ 5 là Công ty TNHH Chứng khoán ACB với 4,359%;

Các vị trí thiếp theo là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT; Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn; Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam; Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

Đáng chú ý là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam lọt vào top 10 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình quay lại top 10.

Top 10 Công ty Chứng khoán có giá trị môi giới trái phiếu lớn nhất trên HNX là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương đứng đầu với 34,407%, đứng thứ 2 là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với 22,843%; thứ 3 là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long với 8,016%; thứ 4 là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn với 7,471%; thứ 5 là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với 6,812%.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Công ty TNHH Chứng khoán ACB; Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam; Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank.