09:23 19/01/2012

Năm 2011, VDS lỗ hơn 126 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 4, VDS lỗ l60,6 tỷ đồng, cả năm 2011 VDS báo lỗ hơn 126 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước công ty báo lãi gần 21 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu VDS trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu VDS trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HNX) công bố Báo cáo tài chính quý 4/2011 và giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2011 so với quý 4/2010.

Theo đó, trong quý 4, doanh thu của VDS đạt 22 tỷ đồng, giảm 2/3 so với cùng kỳ năm 2010 (67 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu đầu tư chứng khoán góp vốn giảm mạnh đạt 3,5 tỷ đồng, tiếp đến là hoạt động tư vấn đạt 9,8 tỷ đồng.

Trong quý 4, chi phí hoạt động là 64,7 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm 2010 (33 tỷ đồng); lợi nhuận gộp -42 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -hơn 61 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -60,6 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước công ty lãi 18,4 tỷ đồng.

Lũy kế doanh thu năm 2011 đạt 161,5 tỷ đồng, giảm gần 20% so với năm 2010 (198,6 tỷ đồng). Trong đó doanh thu hoạt động tư vấn đạt 112 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (gần 53 tỷ đồng).

Chi phí hoạt động cả năm là 231 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 115 tỷ đồng của năm ngoái; Lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 126 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước công ty báo lãi gần 21 tỷ đồng.

VDS cho biết, nguyên nhân của khoản biến động lợi nhuận sau thuế quý 4/2011 so với quý 4/2010 là do các chỉ số VN-Index và HNX-Index đề giảm mạnh so với cuối năm 2010, thanh khoản trên thị trường chỉ bằng khoảng 40% so với năm trước làm ảnh hưởng đến doanh thu của hoạt động môi giới tương ứng giảm 58,33% so với năm trước.

Mặt khác, giá cổ phiếu trên thị trường giảm mạnh so với năm trước đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu từ hoạt động tự doanh tương ứng giảm 91,57% so với năm trước. Ngoài ra, VDS phải trích thêm chi phí dự phòng (tăng thêm 24 tỷ đồng) cộng với tình hình lãi suất đầu vào tăng cao đột biến làm tăng chi phí lãi vay của công ty tăng 82,2% so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2011, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 124,2 tỷ đồng.

Năm 2011, VDS đặt mục với tổng doanh thu đạt 237,163 tỷ đồng; tổng chi phí là 184,455 tỷ đồng; lợi nhuận trước & thuế lần lượt là 52,708 tỷ đồng và 40,058 tỷ đồng.