11:48 16/01/2013

Năm 2012, AVS báo lỗ hơn 10 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (mã AVS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu AVS trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu AVS trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (mã AVS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 4 đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán quý 4 đạt gần 300 triệu đồng, doanh thu khác đạt 6,25 tỷ đồng,...

Chi phí hoạt động kinh doanh trong quý 4 giảm 102% so với cùng kỳ từ 18,2 tỷ đồng xuống còn 9 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ 1,17 tỷ đồng. Trong quý 4, công ty lỗ sau thuế 1,16 tỷ đồng.

AVS cho biết, mặc dù tổng doanh thu các hoạt động quý 4/2012 giảm 1,023 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2011. Nhưng do chi phí cho hoạt động kinh doanh giảm 9,2 tỷ đồng, tương đương giảm 102% là do quý 4/2011 công ty trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 14,106 tỷ đồng trong khi quý 4/2012 chỉ trích lập dự phòng 5,9 tỷ đồng, đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 703%.

Năm 2012, doanh thu của AVS đạt gần 35 tỷ đồng, lỗ 10,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty lỗ 40,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2012, tiền và tương đương tiền của AVS đạt hơn 169 tỷ đồng, giảm 19,4% so với số dư đầu năm (210,22 tỷ đồng). Lỗ lũy kế của AVS tính đến thời điểm 31/12/2012 là 151,46 tỷ đồng.

Trước đó, HOSE và HNX đã chấp thuận cho AVS ngừng giao dịch kể từ ngày 28/12/2012. Đồng thời, Trung tâm Lưu ký đã chấp thuận để công ty gia hạn thời gian thực hiện chuyển khoản tất toán tài khoản theo yêu cầu cho nhà đầu tư mở tài khoản tại công ty đến hết ngày 31/1/2013.