23:59 05/10/2011

Năm 2012 có thể không cào bằng chỉ tiêu tín dụng

Minh Đức

Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong năm 2012 sẽ được xác định cụ thể, thay vì cào bằng như trong năm 2011

Việc cào bằng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2011 hạn chế nhất định sự phân bổ nguồn vốn trong hệ thống.
Việc cào bằng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2011 hạn chế nhất định sự phân bổ nguồn vốn trong hệ thống.
Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại trong năm 2012 sẽ được xác định cụ thể, thay vì cào bằng dưới 20% như trong năm 2011.

Đây là dự kiến được Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong ngày 5/10.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước cho biết, khoảng đầu tháng 11/2011, cơ quan này sẽ thông báo chính thức định hướng hoạt động của ngành trong năm 2012. Điểm nổi bật là các chỉ tiêu tăng trưởng sẽ được xác định phù hợp với trạng thái hoạt động của từng ngân hàng để tạo thuận lợi cho việc lập kế hoạch hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, ở chỉ tiêu tổng thể, có thể Ngân hàng Nhà nước vẫn xác định một giới hạn nhất định, nhưng với mỗi tổ chức tín dụng sẽ có sự linh hoạt phù hợp với yêu cầu và thực tế hoạt động của tổ chức đó.

Trong năm 2011, Ngân hàng Nhà nước đưa ra chỉ tiêu định hướng tăng trưởng tín dụng của hệ thống cả năm là dưới 20%. Đây cũng là giới hạn áp dụng chung cho tất cả các tổ chức tín dụng. Nhiều ngân hàng thương mại thời gian qua đã có ý kiến cần xem xét lại quy định này, do đặc thù hoạt động của mỗi thành viên là khác nhau.

Giới hạn tăng trưởng tín dụng dưới 20% đó theo những phản ánh trên là không phù hợp với một số ngân hàng thương mại vừa tăng mạnh vốn điều lệ, quy mô vừa mở rộng trong khi dư nợ trong năm 2010 ở mức thấp nên cần một mức tăng trưởng cao hơn để cân đối. Có thành viên đã đề xuất được tăng trưởng tới 100% hoặc 50%; hay từ đầu năm nhiều ngân hàng đã lên kế hoạch tăng trưởng dự kiến cao hơn nhiều so với giới hạn đó theo yêu cầu cân đối trong kinh doanh nhưng buộc phải điều chỉnh lại…

Bên cạnh đó, với giới hạn tăng trưởng tín dụng cào bằng như vậy, có những ngân hàng có các hệ số an toàn cao, tiềm lực vốn mạnh nhưng không thể đẩy mạnh cho vay dẫn đến hạn chế sự phân bổ nguồn lực vốn trong hệ thống.

Với định hướng ban đầu mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra, những trở ngại trên trong năm 2012 có thể sẽ được tháo gỡ.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết cũng đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát để công bố một số đối tượng không nằm trong danh mục các ngành phi sản xuất, tạo điều kiện về lãi suất cho vay.