13:57 18/01/2013

Năm 2012, CTS báo lãi 96 tỷ đồng trước thuế

Hà Anh

Quý 4, CTS lãi hơn 18 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 96 tỷ và 72,74 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu CTS trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu CTS trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 4/2012 đạt 33,8 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán đạt đạt 7,11 tỷ đồng; hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 6,5 tỷ đồng; doanh thu khác đạt gần 16 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý doah nghiệp, tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,9 tỷ đồng.

Lũy kế doanh thu năm 2012 đạt 175,7 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 96 tỷ và 72,74 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lãi gần 64 tỷ đồng.

Được biết, CTS đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2012 từ 102 tỷ đồng xuống còn 86 tỷ đồng, tương ứng giảm 16%. Như vậy, so với kế hoạch sau điều chỉnh, công ty đã hoàn thành vượt mức 11,63%.

Theo giải trình kết quả kinh doanh quý 4/2012, CTS cho biết trong quý 4/2012 doanh thu hoạt động tư vấn tài chính giảm nhiều so với cùng kỳ 2011. Mặt khác, do nhận định và dự báo thị trường nên công ty đã điều chỉnh chiến lược hoạt động, giảm mạnh hoạt động đầu tư chứng khoán niêm yết, tập trung vào hoạt động kinh doanh nguồn nên doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán cũng giảm mạnh so với quý 4/2011.

Tính đến ngày 31/12/2012, tiền và tương đương tiền của CTS giảm mạnh từ 1.104 tỷ đồng so với hồi đầu năm xuống còn 264,33 tỷ đồng. Trong đó, tiền ký quỹ của nhà đầu tư giảm từ 577 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 137,33 tỷ đồng; các khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng cũng sụt giảm khá mạnh, từ 516,5 tỷ đồng xuống 81,5 tỷ đồng. Đáng chú ý là CTS đã bán hết cổ phiếu của PXS và 1,06 triệu cổ phiếu MBB.