09:35 30/01/2012

Năm 2012, DPR dự kiến lãi giảm 43% so với năm 2011

Hà Anh

Năm 2012, DPR dự kiến doanh thu đạt 1.517 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2011, lợi nhuận trước thuế đạt 527 tỷ đồng, giảm 43%

Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HSX) thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Theo đó, doanh thu năm 2011 đạt 1.930 tỷ đồng,  vượt 46% kế hoạch ( 1.322 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế là 931 tỷ đồng, tăng gấp đôi (441 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế là 846 tỷ đồng.

Năm 2012, DPR đặt kế hoạch với sản lượng khai thác đạt 15.000 tấn; giá bán bình quân đạt 67 triệu đồng/tấn; giá thành tiêu thụ bình quân đạt 43 triệu đồng/tấn; tiêu thụ đạt 16.000 tấn; tổng doanh thu đạt 1.517 tỷ đồng, giảm 21% so với thực hiện năm 2011 và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 527 tỷ đồng, giảm 43%.

Năm 2011, công ty giải ngân hơn 170 tỷ đồng, chiếm 61% vốn đầu tư đã đăng ký đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 60 tỷ đồng, góp vốn đầu tư các dự án hơn 106 tỷ đồng.

Trong năm 2011, công ty đã góp được gần 107 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm (190,3 tỷ đồng). Trong đó, Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đồng Phú và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch Cao su đạt 100% kế hoạch.