09:35 23/01/2013

Năm 2012, SHN lỗ hơn 127 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 4/2012, SHN lỗ sau thuế 17,44 tỷ đồng và lũy kế cả năm lỗ 127,33 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu SHN trong tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SHN trong tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2012.
 
Theo đó, doanh thu bán hàng quý 4/2012 của SHN đạt hơn 41 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1,46 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2011; lũy kế cả năm 2012 doanh thu bán hàng của SHN đạt 77,2 tỷ đồng, giảm 53,5% so với năm 2011 (166 tỷ đồng).

Quý 4/2012, SHN lỗ sau thuế 17,44 tỷ đồng và lũy kế cả năm lỗ 127,33 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2012, tài sản ngắn hạn của công ty là 256,56 tỷ đồng, dự phòng giảm giá đầu tư là 119 tỷ đồng; nợ ngắn hạn là 259,26 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn là 63,6 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu của công ty chỉ còn 94,7 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ là 324,5 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến cuối năm 2012 là 252,3 tỷ đồng.

SHN cho biết, công ty lỗ 17,44 tỷ đồng quý 4 là do việc trích lập dự phòng theo quy định đối với khoản nợ phải thu khó đòi đã được tính hết trong 6 tháng đầu năn nên quý 4/2012 công ty không phải trích lập tiếp; số dư tiền vay các cá nhân và ngân hàng giảm dẫn đến số lãi vay phải trả ít hơn. Mặt khác, khoản chi phí khác phát sinh ít hơn cùng kỳ năm 2011.

Được biết, vừa qua SHN công bố phương án thu nợ đối với công ty BetaBQP theo hướng “các bên đã thống nhất việc chuyển 51% số cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông – Thép Ninh Bình sang cho HANIC, đổi lại HANIC sẽ trừ một phần nợ cho ông Nguyễn Anh Quân với số tiền là 45 tỷ đồng”.