22:42 01/01/2013

Năm 2013, Cảng Hải Phòng đặt mục tiêu lãi từ 80 tỷ đồng

Trần Kỳ

Trong năm 2013, Cảng Hải Phòng phấn đấu đạt sản lượng xếp dỡ 18,5 triệu tấn hàng hóa

Lô hàng đầu tiên thông qua Cảng Hải 
Phòng năm 2013.<br>
Lô hàng đầu tiên thông qua Cảng Hải Phòng năm 2013.<br>
Trong năm 2013, Cảng Hải Phòng phấn đấu đạt sản lượng xếp dỡ 18,5 triệu tấn hàng hóa, tổng doanh thu - lợi nhuận bằng hoặc vượt năm 2013.

Ông Nguyễn Hùng Việt - Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng, đã cho biết như vậy tại lễ phát lệnh ra quân đón mã hàng đầu tiên thông qua cảng của năm 2013 vào lúc 0h ngày 1/1/2013 tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng.

Năm 2012, sản lượng hàng hóa thông qua cảng vẫn đạt 18,2 triệu tấn, bằng 101,1% kế hoạch đề ra, tăng 3,4% so với thực hiện năm trước. Trong khi đó, tổng doanh thu cả năm đạt 1.300 tỷ đồng, bằng 101,56% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ đồng, bằng 114,2% kế hoạch.

Được biết, năm 2012, Cảng Hải Phòng đã đầu tư 294,7 tỷ đồng cho việc hiện đại hóa nâng cao năng lực thông qua. Cảng đã đưa vào khai thác cầu tàu số 7 và các công trình phụ trợ sau bến tại Tân Cảng Đình Vũ - Cảng Hải Phòng và mua sắm các trang thiết bị xếp dỡ.