15:13 17/01/2014

Năm 2013, KLS báo lãi 138 tỷ đồng

Hà Anh

Tính chung cả năm 2013, doanh thu của KLS đạt 167,6 tỷ, giảm 31% so với cùng kỳ, lãi đạt hơn 138 tỷ, tăng hơn 540% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu KLS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KLS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2013.

Theo đó, doanh thu trong quý 4 của KLS đạt 40,5 tỷ đồng, giảm 13% cùng kỳ 2012. Trong đó, chỉ có doanh thu môi giới và doanh thu tư vấn là tăng so với cùng kỳ năm trước, còn lại doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, doanh thu tư vấn, doanh thu từ lưu ký chứng khoán và doanh thu khác đều giảm so với cùng kỳ.

Cũng trong quý 4/2013, KLS được hoàn nhập chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán gần 42 tỷ đồng, chi phí hoạt động âm gần 15 tỷ đồng, cả năm 2013, KLS được hoàn nhập dự phòng 167 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 4 của KLS đạt 50 tỷ và sau thuế đạt gần 41 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2013, doanh thu của KLS đạt 167,6 tỷ, giảm 31% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 168,8 tỷ và sau thuế đạt hơn 138 tỷ, tăng hơn 540% so với cùng kỳ.

KLS cho biết, trong quý 4/2013 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 41 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước công ty lãi hơn 63 tỷ. Nguyên nhân giảm là do các khoản doanh thu khác giảm và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của quý này lại tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2013, tiền và các khoản tương đương tiền của KLS đạt hơn 850 tỷ đồng, giảm 467 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 170 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 35,3 tỷ đồng hồi đầu năm.