15:16 24/01/2014

Năm 2013, SBS báo lãi gần 443 tỷ đồng

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế năm 2013 của SBS đạt 442,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2012 SacombankSBS báo lỗ 137,65 tỷ đồng

Giao dịch trên SBS.<br>
Giao dịch trên SBS.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (SBS) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2013 kiểm toán.

Theo đó, doanh thu hợp nhất của SBS đạt 113,89 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2012 (228,25 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán giảm 56% còn 10,64 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn giảm 47% còn 53,75 tỷ đồng; doanh thu tư vấn giảm 80% còn 0,19 tỷ; doanh thu lưu ký chứng khoán giảm 29% còn 2,54 tỷ và doanh thu khác giảm 52% còn 46,76 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2013 chi phí hoạt động kinh doanh của SBS giảm mạnh so với cùng kỳ tương ứng giảm 84% từ 319,3 tỷ xuống còn 51,76 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tới 97% từ 317,2 tỷ đồng xuống còn 8,83 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế và sau thuế năm 2013 đạt 442,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2012 SBS báo lỗ lần lượt là 48,43 tỷ đồng 137,65 tỷ đồng. EPS năm 2013 đạt 3.499 đồng, cùng kỳ  năm trước -1.068 đồng.

Tính đến ngày 31/12/2013, tài sản ngắn hạn của SBS đạt gần 600 tỷ đồng, giảm 40% so với đầu năm, trong đó khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 540 tỷ từ mức 640 tỷ đầu năm xuống còn 124 tỷ cuối năm.

Cũng tính đến ngày 31/12, vốn chủ sở hữu của SBS dương 191 tỷ, (cuối năm 2012 lỗ hơn 259 tỷ đồng); lỗ lũy kế giảm từ 1.767 tỷ xuống còn 1.324 tỷ đồng; tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của SBS đạt 198,5%.

Được biết, cổ phiếu SBS cũng đã bị hủy niêm yết vào tháng 3/2013 và chuyển sang giao dịch tại sàn UpCOM do căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 của SBS thì công ty có lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2012 là 1.767,76 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.266,6 tỷ đồng.