07:52 21/01/2015

Năm 2014, lỗ lũy kế của BVS giảm mạnh còn 20 tỷ

Hà Anh

BVS báo lãi năm 2014 đạt 131,1 tỷ đồng, lỗ lũy kế còn hơn 20 tỷ, giảm mạnh so với mức -148,95 tỷ hồi đầu năm

Diễn biến giá cổ phiếu BVS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BVS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2014.

Theo đó, doanh thu quý 4 đạt gần 87 tỷ đồng - tăng 61% so với cùng kỳ, lũy kế cả năm đạt 305,07 tỷ đồng - tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 của BVS đạt 41 tỷ đồng, tăng 470% so với cùng kỳ (7,2 tỷ đồng), lũy kế cả năm đạt 131,1 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2013.

BVS cho biết, nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng mạnh so với cùng kỳ là do giá trị giao dịch thị trường tăng ở sàn HNX và HOSE lần lượt là 180% và 14% so với cùng kỳ năm trước. Do đó dẫn đến doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2014, BVS đặt kế hoạch doanh thu đạt 198 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt đạt 90 tỷ đồng. Như vậy, BVS đã hoàn thành 154% kế hoạch doanh thu và 146% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/12/2014, tiền và các khoản tương đương của BVS tăng 176 tỷ lên 711 tỷ đồng - trong đó tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán tăng từ 331 tỷ lên 482 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 379 tỷ còn 283 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 91 tỷ lên 1.883,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ hơn 20 tỷ, giảm mạnh so với mức lỗ 148,95 tỷ hồi đầu năm.