15:16 22/01/2015

Năm 2014, SHS báo lãi 122 tỷ đồng

Hà Anh

Trong quý 4/2014, SHS báo lỗ 21 tỷ trong khi cùng kỳ năm 2013 lãi 7 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã SHS-HNX) vừa công bố tình hinh kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2014.

Theo đó, doanh thu quý 4/2014 đạt 135 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới đạt 40 tỷ đồng, doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 44 tỷ đồng, doanh thu tư vấn đạt 31 tỷ và doanh thu khác đạt 29 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí hoạt động kinh doanh quý 4 của SHS tăng vọt từ 29 tỷ lên 113 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng từ 14 tỷ lên 53 tỷ đồng, dẫn đến mức lỗ trước thuế 22,77 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2014, doanh thu của SHS đạt gần 400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 122 tỷ đồng, tăng mạnh so với 12 tỷ đồng hồi cuối năm 2013.

Theo SHS, việc quý 4 SHS lỗ gần 21 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ công ty báo lãi hơn 6,6 tỷ đồng, là do thị trường chứng khoán cuối năm 2014 diễn ra không thuận lợi.

Được biết, SHS dẫn đầu về thị phần môi giới chứng khoán tại HNX với 8,414%. Tại HOSE, trong quý 4/2014, SHS đạt 4,78% thị phần.