22:56 15/05/2019

Năm 2019 Hà Nội giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%

Dũng Hiếu

Năm 2019, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 154.000 người lao động, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4%

Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp chung của Hà Nội còn 1,91%, tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 2,41%.
Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp chung của Hà Nội còn 1,91%, tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 2,41%.

Năm 2019, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 154.000 người lao động, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4%; giảm 3.548 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,3% so với năm 2018...

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, để thực hiện mục tiêu đó thì Thành phố vẫn tiếp tục chủ trương xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ tìm, ổn định việc làm cho người lao động và giảm nghèo bền vững vẫn đang và sẽ là một trong những mục tiêu hàng đầu của Thủ đô.

Số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, năm 2018, thành phố đã giải quyết việc làm 190.179 lao động, đạt 125,1% kế hoạch năm, tăng 25,1% so với năm 2017. 

Trong số 190.179 lao động được tạo việc làm trong năm 2018, có 41.612 lao động được tạo việc làm từ vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số tiền khoảng 860 tỷ đồng. 

Ngoài ra, đã có 3.250 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. "Năm 2018, với các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy thị trường lao động được đẩy mạnh, toàn ngành đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra", Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Hoàng Thành Thái chia sẻ.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã tổ chức 109 phiên giao dịch việc làm, thu hút 6.075 doanh nghiệp, đơn vị tham gia tuyển dụng, tuyển sinh 85.000 chỉ tiêu, qua đó có 50.000 lượt lao động được phỏng vấn, tư vấn hướng nghiệp; 25.000 lao động được tuyển dụng.

Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp chung của Hà Nội còn 1,91%, tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 2,41%. Trong năm, thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 54.600 người với số tiền 974 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 2.217 người với số tiền trên 6,7 tỷ đồng.

Đánh giá cao tạo việc làm tại Hà Nội, ông Doãn Mậu Diệp Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp khẳng định, Hà Nội đã triển khai tốt các chính sách tư vấn, hỗ trợ việc làm, trong đó Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã hoạt động hiệu quả sàn giao dịch việc làm, với tần suất các phiên giao dịch việc làm vệ tinh đều khắp tại các địa bàn của thành phố. Kết quả vượt chỉ tiêu của Hà Nội đã góp phần vào kết quả chung về giải quyết việc làm trong cả nước.

Năm 2019 để để đạt mục tiêu giải quyết việc làm cho 154.000 người lao động, ông Hoàng Thành Thái khẳng định, tiếp tục đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động thông qua việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm. 

Đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các Điểm, Sàn giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn Thành phố tạo điều kiện người lao động và người sử dụng lao động tra cứu, kết nối thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động của Thành phố.

Đồng thời, nâng cao chất lượng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề nghiệp chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững.

"Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, phát triển mô hình gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo theo địa chỉ", ông Hoàng Thành Thái nhấn mạnh.

Tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp, quản lý, cho vay hiệu quả nguồn vốn ngân sách Thành phố và cấp huyện ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, khảo sát nhu cầu việc làm của người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng trở về nước để tổ chức giới thiệu việc làm phù hợp với khả năng, nguyện vọng của người lao động.

Đồng thời, nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động ngắn hạn và dài hạn về nguồn nhân lực Thủ đô; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động trên địa bàn Thành phố, mạng lưới thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động từ Thành phố tới địa phương. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác lao động, an toàn, vệ sinh lao động. Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện.