11:04 22/12/2015

Năm nay, Việt Nam “mất” hơn 18 triệu thuê bao di động

Thủy Diệu

Một trong những năm có tỷ lệ thuê bao điện thoại di động giảm mạnh nhất từ trước đến nay

Hết năm 2015, Việt Nam có 120.607.726 thuê bao điện thoại di động, chiếm tỷ lệ 133 thuê bao/100 dân.<br>
Hết năm 2015, Việt Nam có 120.607.726 thuê bao điện thoại di động, chiếm tỷ lệ 133 thuê bao/100 dân.<br>
Tính đến hết năm 2015, Việt Nam có 120.607.726 thuê bao điện thoại di động, với tỷ lệ 133 thuê bao/100 dân - số liệu được đưa ra tại buổi tổng kết công tác năm 2015 của Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), chiều 21/12.

Như vậy, so với số liệu công bố tính đến hết năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, với 138,63 triệu thuê bao di động (tỷ lệ 140 thuê bao/100 dân), thì số thuê bao điện thoại di động trong năm 2015 tại Việt Nam đã giảm tới hơn 18 triệu thuê bao.

Đây được xem là một trong những năm có tỷ lệ thuê bao điện thoại di động giảm mạnh nhất từ trước đến nay.

Đại diện một số nhà mạng cho rằng, số thuê bao điện thoại di động giảm nói trên không phản ánh số người dùng dịch vụ này giảm xuống mà là do sự “mất đi” của các số thuê bao ảo, thuê bao rác.

Cũng theo số liệu của Cục Viễn thông, số thuê bao cố định đến cuối năm nay là 6,7 triệu thuê bao, tỷ lệ 7,4 thuê bao/100 dân, số thuê bao băng rộng cố định đạt 7.303.648 thuê bao, tỷ lệ 8 thuê bao/100 dân.

Đối với thuê bao Internet băng thông rộng, Việt Nam có tổng cộng 36,28 triệu thêu bao, tỷ lệ 40,1 thuê bao/100 dân. Tỷ lệ người dùng Internet đạt 52% dân số, tỷ lệ số xã có máy điện thoại đạt 100%.

Năm 2015, có 27 doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông công cộng, trong đó có 15 doanh nghiệp được cấp giấy phép phạm vi toàn quốc, 6 doanh nghiệp được cấp giấy phép phạm vi khu vực và 6 doanh nghiệp được cấp giấy phép phạm vi một tỉnh.

Số doanh nghiệp được cấp giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động là 6 doanh nghiệp; 72 doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông; 63 doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ Internet.