10:04 17/01/2008

Nam Vang sắp chính thức niêm yết tại HASTC

M.Kiều

Ngày 24/1/2008, HASTC sẽ chính thức đưa 16 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nam Vang (mã NVC) lên niêm yết

Ngày 24/1/2008, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) sẽ chính thức đưa 16 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nam Vang (mã chứng khoán là NVC) lên niêm yết.

Công ty cổ phần Nam Vang có trụ sở tại Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ 160 tỷ đồng do các cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 100%.

Ngành nghề kinh doanh chính của Nam Vang bao gồm: bán buôn sắt thép, kim loại, đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá, sản xuất, lắp đặt sản phẩm kết cấu thép, sản phẩm cơ khí, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, dịch vụ lu trữ, bốc xếp hàng hoá.