22:04 24/07/2012

Nâng “room” cho khối ngoại lên 100% tại công ty chứng khoán

Thu Thủy

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58 cho phép nhà đầu tư nước ngoài được nắm 100% vốn một công ty chứng khoán

Khoản 9, Điều 71 của Nghị định cũng nêu rõ, việc mua cổ phần, tham gia góp vốn lập công ty chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Khoản 9, Điều 71 của Nghị định cũng nêu rõ, việc mua cổ phần, tham gia góp vốn lập công ty chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Nghị định này bao gồm 9 chương, 94 điều quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật chứng khoán về chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đáng chú ý, Nghị định 58 cho phép nhà đầu tư nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm đã có thời gian hoạt động tối thiểu 2 năm có thể góp vốn thành lập, mua để sở hữu 100% vốn của công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Tuy nhiên, khoản 9, Điều 71 của Nghị định cũng nêu rõ, việc mua cổ phần, tham gia góp vốn lập công ty chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều này có nghĩa, chừng nào (sau ngày 15/9) chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính để nâng "room", thì tỷ lệ sở hữu tối đa của tổ chức nước ngoài tại một công ty chứng khoán vẫn áp dụng như hiện hành (49%).

Về điều kiện niêm yết sau ngày 15/9/2012, Nghị định nêu rõ, các công ty muốn niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM phải có vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng trở lên, tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi...

Trong khi đó, để niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, doanh nghiệp phải có vốn từ 30 tỷ đồng trở lên, không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết,...

Nghị định cũng quy định các điều kiện hoạt động của quỹ đầu tư bất động sản.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2012.