15:29 08/12/2008

Naphaco được chào bán gần 2 triệu cổ phiếu

Hà Anh

Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Naphaco sẽ chào bán ra công chúng 1,95 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cho cổ đông hiện hữu.
Naphaco sẽ chào bán ra công chúng 1,95 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cho cổ đông hiện hữu.
Ngày 5/12/2008, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà (Naphaco).

Theo đó, Naphaco được phép chào bán ra công chúng 1.950.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cho cổ đông hiện hữu.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành cho công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Được biết, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà có vốn điều lệ 32,5 tỷ đồng - trụ sở chính đặt tại số 415 Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như sản xuất kinh doanh thuốc chữa bệnh xuất nhập khẩu thuốc thành phẩm, dược liệu, hoá chất, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, hoá chất, tinh dầu, dược liệu và y cụ…