14:40 14/11/2008

NAV tạm ứng cổ tức 12% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 25/12/2008 NAV sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 với tỷ lệ trả cổ tức 12%/ mệnh giá - 1.200 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, ngày 3/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV-HOSE).

Theo đó, ngày 25/12/2008, NAV sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 với tỷ lệ trả cổ tức 12%/ mệnh giá - 1.200 đồng/ cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/12/2008.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công  ty tại số 119-219 CT4, khu đô thị Sông Đà, Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, Hà Nội.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NAV vào những ngày  2, 3 và 4/12/2008.