17:11 19/06/2013

NAV, TCO, SC5, NVT, SHS thay lãnh đạo

Hà Anh

NAV, TCO, SC5, NVT, PGI, DHC, LAF, SHS, VIG, HLC, LCS, VE1 và PV2 thông báo thay đổi nhân sự

Diễn biến giá cổ phiếu NAV trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu NAV trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
NAV, TCO, SC5, NVT, PGI, DHC, LAF, SHS, VIG, HLC, LCS, VE1 và PV2 thông báo thay đổi nhân sự.

* Công ty Cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE) thông báo miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Lê Hữu Thuấn; bổ nhiệm ông Phạm Huệ Hùng là Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty, ông Phạm Minh Tuyển là Phó tổng giám đốc và ông Lê Văn Tráng làm Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 1/7/2013.

* Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) công bố ông Nguyễn Đình Chung xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc. Công ty sẽ họp bàn bầu các chức danh mới thay cho chức danh của ông Chung vào ngày 20/6.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) bổ nhiệm ông Phạm Văn Từ - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc thay cho ông Trần Quang Mỹ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc; bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Hương giữ chức Kế toán trưởng công ty thay cho ông Hồ Hồng Nhân nghỉ chế độ, kể từ ngày 1/7/2013. Bổ nhiệm ông Trần Minh Hải giữ chức vụ Thư ký Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 17/6/2013.

* Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT-HOSE) bổ nhiệm ông Phạm Đức Long giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2009-2014, kể từ ngày 17/6/2013.

* Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã PGI-HOSE) bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng đầu tư giữ chức Phó tổng giám đốc công ty, thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/6.

* Công ty Cổ phần Đông hải Bến Tre (mã DHC-HOSE) công bố ông Nguyễn Hữu Hiệu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát của công ty, nhiệm kỳ 2012-2016, kể từ ngày 15/6/2013.

* Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã LAF-HOSE) công bố chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lê hữu Phương - Phó tổng giám đốc trực, phục trách tài chính, kể từ ngày 24/6/2013.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã SHS-HNX) bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị SHS thay thế bà Đàm Ngọc Bích, kể từ ngày 17/6/2013.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) thông báo thành Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2013-2018 gồm: ông Nguyễn Xuân Biểu; ông Lê Thái Hưng; ông Nguyễn Hồng Minh; ông Nguyễn Xuân Ngọc và ông Dương Mạnh Tuấn. Thành viên Ban kiểm soát gồm: bà Nguyễn Thị Hoa Huệ, bà Lê Thị Kim Huyền và Phạm Thị Hồng Nhung.

* Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (mã HLC-HNX) bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn trưởng phòng cơ điện công ty giữ chức Phó giám đốc công ty, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/5/2013.

* Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (mã LCS-HNX) công bố ông Trần Anh Khiêm chính thức từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty vì lý do cá nhân, kể từ ngày 15/6/2013.

* Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (mã VE1-HNX) bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Đức Vịnh tiếp tục giữ chức Phó giám đốc, bổ nhiệm ông Vũ Danh Khánh tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng tài chính kế toán, kể từ ngày 1/6/2013.

* Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (mã PV2-HNX) bầu ông Nguyễn Anh Vũ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát. Ông Vũ hiện đang là Giám đốc Ban kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro của công ty PVI Holdings.