15:22 29/12/2010

NAV và VSC trả cổ tức bằng tiền

Minh Nguyệt

Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của NAV và VSC

Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của NAV và VSC.

* 4/1/2011 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 6/1/2011 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE).

Theo đó, ngày 20/1/2011, NAV sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nam Việt - 18F Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long, quận 9, Tp.HCM.

* 6/1/2011 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 10/1/2011 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE).

Theo đó, ngày 27/1/2010, VSC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Container Việt Nam - số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.