14:09 03/06/2010

Navibank đăng ký niêm yết 100 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

Navibank đăng ký niêm yết 100 triệu cổ phiếu với giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 1.000 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank).

Theo đó, Navibank đăng ký niêm yết 100 triệu cổ phiếu với giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 1.000 tỷ đồng.

Navibank có vốn điều lệ thực góp 1.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 343 Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM.

Navibank kinh doanh các hoạt động liên quan đến các sản phẩm tín dụng và dịch vụ thanh toán.

Được biết, đại hội cổ đông Navibank thông qua mục tiêu năm 2010 với vốn điều lệ dự kiến đạt 3 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 350 tỷ đồng; ROE ước đạt 16,82%; EPS ước đạt 1.315.