22:58 12/09/2010

Navibank: Được chào bán 250 triệu cổ phiếu

N.Anh

Navibank được chào bán 250.000.000 cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 661/UBCK-GCN cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank).

Theo đó, Navibank được chào bán 250.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và được chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chào bán 100.000.000 cổ phiếu, trong đó: 98.900.000 cho cổ đông hiện hữu; 1.100.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên chủ chốt. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Giai đoạn 2: Chào bán 150.000.000 cổ phiếu, trong đó: 148.350.000 cho cổ đông hiện hữu; 1.650.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên chủ chốt. Thời gian phân phối vào quý 4/2010.

Trước khi chào bán giai đoạn 2, Ngân hàng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả phát hành của giai đoạn 1, đồng thời bổ sung các tài liệu liên quan đến giai đoạn 2 và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về chứng khoán. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn của Navibank là Công ty Chứng khoán Kim Long.
         
Hiện nay, Navibank có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 343 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM.

Trước đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cũng đã thông báo ngày 21/9 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu của ngân hàng này.

Cụ thể, Navibank dự kiến phát hành 98.900.000 cổ phiếu nhằm thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:9,89 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, 10 quyền mua sẽ được mua thêm 9,89 cổ phần mới) với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Chứng khoán đặt mua là cổ phần phổ thông và là loại tự do chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của cổ đông: từ ngày 30/09/2010 đến ngày 27/10/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ ngày 30/09/2010 đến ngày 29/10/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông thông qua các thành viên lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông tại trụ sở của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt - số 343 Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM theo hình thức ghi sổ.

Ngày 13/9, Navibank sẽ chính thức giao dịch cổ phiếu trên HNX với mã NVB.