10:14 19/09/2008

NaviBank được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước xác nhận NaviBank đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước

Ngày 18/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (NaviBank) đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước.

Theo đó, NaviBank được cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế; ủy nhiệm cho tổ chức tín dụng khác và tổ chức kinh tế làm đại lý cung ứng một số dịch vụ ngoại hối, bao gồm dịch vụ đổi ngoại tệ, dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ và các dịch vụ khác;

Cung cấp các dịch vụ ủy thác và quản lý tài sản bằng ngoại hối; cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư bằng ngoại hối (mua, bán, sáp nhập, bảo lãnh và làm đại lý phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ…); cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối;

NaviBank cũng được thực hiện các hoạt động ngoại hối khác theo thông lệ quốc tế và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

NaviBank có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến họat động cung ứng dịch vụ ngoại hối.