11:24 31/01/2012

Navibank lãi giảm do “chia sẻ lãi suất”

Mai Anh

Lợi nhuận quý 4/2011 Navibank giảm 23,81% so với cùng kỳ năm trước do giảm lãi suất chia sẻ với khách hàng

Diễn biến giá cổ phiếu NVB trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu NVB trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank, mã NVB-HNX) công bố báo cáo tài chính (công ty mẹ) quý 4/2011 và giải trình lợi nhuận quý 4/2011 giảm 23,81% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý 4 đạt 213,4 tỷ đồng, lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối là 26,1 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro đạt 81,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 32,6 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2011, thu nhập lãi thuần đạt gần 740 tỷ đồng; lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối là gần 93 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 180 tỷ đồng, cùng kỳ NVB báo lãi hơn 194 tỷ đồng.

NVB cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 4/2011 đạt 32,6 tỷ đồng, giảm 23,81% so với cùng kỳ (42,8 tỷ đồng) là do trong bối cảnh lạm phát và lãi suất tăng cao, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề thanh toán các khoản nợ đến hạn. Do vậy, để chia sẻ một phần gánh nặng đối với các khách hàng doanh nghiệp có quan hệ lâu dài và uy tín, đặc biệt là nhóm khách hàng chuyên doanh xuất nhập khẩu, ngân hàng đã có chính sách giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng của các nhóm doanh nghiệp này.

NVB dự kiến đến ngày 31/12/2011, tổng tài sản theo kế hoạch của Ngân hàng đạt 30.000 tỷ đồng, vốn điều lệ dự kiến đạt hơn 3.010 tỷ đồng, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư (bao gồm phát hành giấy tờ có giá) đạt 20.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 12.915 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 276 tỷ đồng.