22:45 10/06/2013

Navibank thay Tổng giám đốc

Hà Anh

Navibank chấp thuận cho ông Lê Quang Trí từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

Ông Lê Quang Trí.<br>
Ông Lê Quang Trí.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt - Navibank (mã NVB-HNX) vừa công bố quyết định của Hội đồng Quản trị ngày 10/6/2013 về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Navibank đã chấp thuận cho ông Lê Quang Trí từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, vì lý do cá nhân.

Đồng thời, ông Lê Quang Trí có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công việc có liên quan đến chức danh Tổng giám đốc cho ông Đặng Quang Minh - Phó tổng giám đốc theo quy định hiện hành của Nhà nước, quy định của Navibank theo sự phân công, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị NVB.

Cùng ngày, Navibank ký quyết định bổ nhiệm ông Đặng Quang Minh, sinh năm 1972, Phó tổng giám đốc, đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Tổng giám đốc, kể từ ngày 10/6/2013.

Trước đó, Navibank đã bổ nhiệm ông Đặng Quang Minh giữ chức danh Phó tổng giám đốc ngân hàng. Quyết định ký ngày 30/5/2013.

Hiện, Ban điều hành của ngân hàng có 7 thành viên gồm: ông Đặng Quang Minh giữ chức vụ Tổng giám đốc và 7 phó tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Giang Nam, ông Cao Kim Sơn Cương, ông Nguyễn Hồng Sơn, ông Nguyễn Cao Hữu Trí, bà Nguyễn Thị Mai, ông Nguyễn Chí Trung và ông Đặng Quang Minh.

Năm 2013, cổ đông NVB thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản như tổng tài sản đạt 30.000 tỷ đồng, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 20.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 120 tỷ đồng.