10:08 10/12/2007

Navico chính thức niêm yết 66 triệu cổ phiếu

Hồng Kỳ

Ngày 7/12, Công ty Cổ phần Thủy sản Nam Việt đã chính thức đưa 66 triệu cổ phiếu lên niêm yết và giao dịch tại sàn Tp.HCM

Ngày 7/12, Công ty Cổ phần Thủy sản Nam Việt (Navico) đã chính thức đưa 66 triệu cổ phiếu (mã chứng khoán là ANV) lên niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Đây là cổ phiếu thứ 128 đã và đang niêm yết tại sàn này. Trong phiên giao dịch đầu tiên, có 410.510 cổ phiếu ANV được chuyển nhượng ở mức giá 98.000 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 16%, tương đương giảm 19.000đồng/cổ phiếu so với giá tham chiếu ban đầu (117.000 đồng).

Trong ngành thủy sản, Navico là công ty có quy mô và thị phần lớn nhất cả nước với doanh số đạt hơn 2.707 tỷ đồng (sản lượng xuất khẩu trên 76 nghìn tấn) trong năm 2006. Hiện Navico chiếm tỷ lệ hơn 20,7% giá trị kim ngạch xuất khẩu cá tra, basa cả nước.

10 tháng đầu năm 2007, Navico 2.086 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 338,5 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2007, doanh thu của công ty ước đạt 4.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 430 tỷ đồng; cổ tức 2007 dự chia ở mức 18%. Dự kiến, mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho 2 năm 2008 và 2009 là 20%.