07:37 13/03/2009

NBB trả cổ tức 14% bằng tiền

N.Anh

Ngày 24/4, NBB sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 14%/mệnh giá

Ngày 24/4/2009, NBB sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 14%/mệnh giá.
Ngày 24/4/2009, NBB sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 14%/mệnh giá.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 27/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB-HOSE).

Theo đó, ngày 24/4/2009, NBB sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 14%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.400 đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến ngày 28/4/2009 hoặc ngày 29/4/2009 sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu sẽ nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy - số 1 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NBB vào các ngày 26/3, 27/3 và 30/3/2009.

Trước đó, NBB công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2008 đạt 36,6 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 178,78 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 7,3 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 56,7 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 3.585 đồng.