22:36 02/12/2015

NCB cấp 450 tỷ đồng hạn mức cho TPAI

Thanh Hằng

NCB tài trợ với hạn mức 450 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh của TPAI trong thời hạn 12 tháng

Lễ ký thỏa thuận hợp tác và tài trợ tín dụng giữa NCB với TPAI.<br>
Lễ ký thỏa thuận hợp tác và tài trợ tín dụng giữa NCB với TPAI.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB) và Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát (TPAI) vừa ký thỏa thuận hợp tác tài trợ tín dụng và cung cấp dịch vụ.

Theo thỏa thuận, NCB sẽ tài trợ với hạn mức 450 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh của TPAI.

Cùng với tài trợ tín dụng, NCB sẽ cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác cho TPAI như thanh toán quốc tế, bảo lãnh, dịch vụ ngân hàng điện tử…

TPAI thành lập năm 2007, hoạt động trong nhiều ngành nghề và sản phẩm kinh doanh khác nhau, hỗ trợ nhiều dịch vụ tài chính như kinh doanh xuất nhập khẩu, tư vấn quản lý đầu tư, thanh toán tiền điện, cung cấp dịch vụ phần mềm giá trị gia tăng.

Bà Trần Hải Anh, Tổng giám đốc NCB, cho biết, hợp đồng tín dụng sẽ là nền tảng để NCB và TPAI tiến tới quan hệ hợp tác sâu rộng hơn nữa trong tương lai. Đây cũng là một trong những đối tác điển hình trong hướng ưu tiên tài trợ vốn của NCB.

Cùng với TPAI, từ đầu năm 2015 đến nay, NCB đã lần lượt cấp hạn mức tín dụng cho nhiều doanh nghiệp trong khối doanh nghiệp nhỏ và vừa như Công ty Cổ phần Cacbon Việt Nam, Công ty TNHH Quang Sơn, Công ty Cổ phần Thái Hải Dương, Công ty Cổ phần PT… với tổng hạn mức trên 3.000 tỷ đồng.