09:44 27/04/2016

NCB đặt kế hoạch 171 tỷ đồng lợi nhuận

Tú Hiền

Đại hội đồng cổ đông thường niên NCB thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016

Đến 31/12/2015, NCB có quy mô tổng tài sản vượt mức 48.000 tỷ đồng, tăng 31% so với 2014 và vượt 7% kế hoạch 2015.
Đến 31/12/2015, NCB có quy mô tổng tài sản vượt mức 48.000 tỷ đồng, tăng 31% so với 2014 và vượt 7% kế hoạch 2015.
Ngày 26/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB) tổ chức đại hội đồng cổ đông 2016, thông qua kế hoạch lợi nhuận 171 tỷ đồng.

Theo báo cáo tại đại hội, đến 31/12/2015, NCB có quy mô tổng tài sản vượt mức 48.000 tỷ đồng, tăng 31% so với 2014 và vượt 7% kế hoạch 2015.

Quy mô huy động và cho vay của ngân hàng này năm qua đều tăng trưởng khả quan: tổng huy động, tài trợ, ủy thác và phát hành giấy tờ có giá tăng 34%, hoàn thành 108% kế hoạch; tổng dư nợ cho vay khách hàng, tiền gửi và cho vay tổ chức tín dụng khác hoàn thành 111% so với kế hoạch và tăng 14% so với năm trước; doanh thu từ phí dịch vụ và bảo lãnh tăng trưởng mạnh vượt 129% so với năm 2014.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NCB năm qua đạt 111 tỷ đồng, tăng 88% so với năm 2014; đến 31/12/2015, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,15%.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai, hoàn thiện hệ thống core banking, NCB đã đầu tư cải thiện và nâng cấp từng bước hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, tiếp tục đồng bộ hóa và mở rộng các kênh giao tiếp qua website, mạng xã hội, mobile, callcenter…

Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị tại đại hội trên, nhiệm vụ trọng tâm 2016 của NCB chia theo hai nhóm: tối ưu để hiệu quả - đột phá để khác biệt. NCB kiên trì đi theo định hướng chiến lược trở thành nhà tư vấn tài chính thân thiện, song hành cùng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, cung cấp các sản phẩm phù hợp nhu cầu và khả năng riêng của từng khách hàng.

Về các chỉ tiêu cụ thể, năm 2016, NCB đặt kế hoạch đạt 171 tỷ đồng lợi nhuận, tổng tài sản tiếp tục tăng và đạt trên 61.000 tỷ đồng, tiếp tục kiểm soát nợ xấu dưới 3%.