10:30 25/11/2017

NCB ra mắt hai sản phẩm cho vay không tài sản bảo đảm

P.V

NCB đã triển khai chương trình cho vay không tài sản đảm bảo với hai sản phẩm vay linh hoạt "Vay lại khoản đã trả" và "Vay tiêu dùng nhanh"

Hai sản phẩm này được NCB thiết kế nhằm cấp tín dụng thêm dành riêng cho các khách hàng cá nhân đang vay/ đang có nhu cầu vay ít nhất 1 khoản vay có tài sản bảo đảm tại NCB.
Hai sản phẩm này được NCB thiết kế nhằm cấp tín dụng thêm dành riêng cho các khách hàng cá nhân đang vay/ đang có nhu cầu vay ít nhất 1 khoản vay có tài sản bảo đảm tại NCB.

Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) đã triển khai chương trình cho vay không tài sản đảm bảo với hai sản phẩm vay linh hoạt "Vay lại khoản đã trả" và "Vay tiêu dùng nhanh" với nhiều ưu điểm, lãi suất hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu tài chính thiết thực của khách hàng.

Được biết, hai sản phẩm này được NCB thiết kế nhằm cấp tín dụng thêm dành riêng cho các khách hàng cá nhân đang vay/ đang có nhu cầu vay ít nhất 1 khoản vay có tài sản bảo đảm tại NCB. Khách hàng cá nhân sử dụng hai chương trình tín dụng này được phê duyệt trước một hạn mức cho vay tiêu dùng mà không cần bổ sung hồ sơ vay vốn, không cần tài sản bảo đảm, thủ tục nhanh và thuận tiện.

Theo đó, sản phẩm "Vay lại khoản đã trả" được áp dụng cho các khách hàng cá nhân đang có khoản vay có tài sản đảm bảo tại NCB và được phê duyệt trước khoản vay tương ứng với phần gốc vay đã trả của khoản vay hiện hữu.

Tham gia sản phẩm này, khách hàng sẽ nhận được khoản vay lên tới 200 triệu đồng, thời gian vay linh hoạt đến 60 tháng và khoản vay hạn mức thấu chi lên đến 100 triệu đồng trong thời gian 12 tháng.

Đối với sản phẩm "Vay tiêu dùng nhanh", được áp dụng cho các khách hàng đang có nhu cầu/ đang vay mua bất động sản dự án/ vay mua ôtô mới tại NCB. Khách hàng được phê duyệt trước khoản vay theo món lên tới 200 triệu đồng trong thời gian 48 tháng và khoản vay hạn mức thấu chi lên đến 100 triệu đồng trong thời gian 12 tháng.

* Thông tin chi tiết:

Website: www.ncb-bank.vn