09:56 15/05/2016

NEC Việt Nam chung tay làm sạch bãi biển

Hoàng Anh

Hơn 150 nhân viên Công ty NEC Việt Nam vừa được tham gia hoạt động làm sạch bãi biển tại khu vực Làng Chài, Phường Mũi Né

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Nhân viên Công ty NEC Việt Nam tham gia hoạt động làm sạch bãi biển t</span></font><span style="font-size: 14.6667px;">ại khu vực Làng Chài, Phường Mũi Né, Tp. Phan Thiết.</span>
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Nhân viên Công ty NEC Việt Nam tham gia hoạt động làm sạch bãi biển t</span></font><span style="font-size: 14.6667px;">ại khu vực Làng Chài, Phường Mũi Né, Tp. Phan Thiết.</span>
Công ty NEC Việt Nam vừa mới tổ chức cho toàn bộ nhân viên văn phòng Hà Nội và Tp.HCM tham gia hoạt động làm sạch bãi biển tại khu vực Làng Chài, Phường Mũi Né, Tp. Phan Thiết nhân kỷ niệm 10 năm thành lập.

NEC Việt Nam cho biết, để thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp  đã tổ chức cho hơn 150 nhân viên tham gia làm sạch bãi biển và đã thu gom được 98 bọc rác chứa hầu hết là túi ni lông, vỏ chai và vỏ lon từ khu vực bãi biển và quanh Làng Chài.

Thông qua chủ đề “Cùng Nhau, Chúng Ta Bảo Vệ Môi Trường”, NEC Việt Nam cho biết, hoạt động trên không chỉ mang tới thông điệp bảo vệ môi trường cho người dân địa phương mà còn là cơ hội để các nhân viên gắn bó và xây dựng một mối quan hệ mật thiết hơn. Toàn thể nhân viên cùng nhau tụ họp, tham gia vào hoạt động nhằm tạo ra sự khác biệt cho cộng đồng để khuyến khích tinh thần “MỘT NEC”. 

“Đây là lần đầu tiên toàn thể nhân viên Hà Nội và Tp.HCM được tụ họp cùng nhau và chia sẻ tinh thần “MỘT NEC” qua các chuối hoạt động của chương trình như họp khởi động đầu kỳ, xây dựng đội ngũ và hoạt động CSR. Việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội là một sứ mệnh để tạo dựng thương hiệu của công ty”, ông Keita Ito, Tổng giám đốc của Công Ty TNHH NEC Việt Nam nói.

Cũng theo ông Keita Ito, tầm nhìn của NEC Việt Nam là trở thành “một trong những nhà cung cấp giải pháp ICT tốt nhất để góp phần vào sự tăng trưởng của xã hội Việt Nam” không chỉ nhằm vào hoạt động kinh tế mà còn cho môi trường, nền văn hóa và người dân.