12:22 28/03/2014

Nếu ngân hàng hụt vốn, cổ đông phải “bồi thường”?

Minh Đức

Một hướng sửa đổi chặt chẽ hơn quy định về an toàn hoạt động ngân hàng

Chế tài này khi ban hành sẽ khắc phục được tình trạng vốn điều lệ ảo ở một số tổ chức tín dụng.
Chế tài này khi ban hành sẽ khắc phục được tình trạng vốn điều lệ ảo ở một số tổ chức tín dụng.
Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện để ban hành thông tư thay thế Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2013, quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo gợi mở của Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, một điểm dự kiến sẽ có trong thông tư mới là bổ sung quy định về việc xử lý đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp giảm thấp hơn mức vốn pháp định.

Một trong các chế tài xử lý sẽ là yêu cầu cổ đông, chủ sở hữu phải góp bổ sung vốn. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ hạn chế một số hoạt động hoặc hạn chế việc mở rộng địa bàn hoạt động (mở chi nhánh)…

Nếu vốn điều lệ, vốn được cấp giảm thấp hơn mức vốn pháp định dẫn đến vi phạm các tỷ lệ bảo đảm an toàn (như tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, các giới hạn cấp tín dụng, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn,…) thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể.

Chế tài trên khi ban hành sẽ khắc phục được tình trạng vốn điều lệ ảo ở một số tổ chức tín dụng; nhất là trong trường hợp sáp nhập hoặc hợp nhất, giá trị thực của vốn điều lệ đã giảm thấp vì thua lỗ và nợ xấu nhưng vẫn gộp nguyên vào ngân hàng sau sáp nhập, hợp nhất.

Theo cập nhật của Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước tại một số thời điểm trong năm 2013, trong hệ thống có tình trạng một số tổ chức tín dụng thua lỗ “ăn” cả vào vốn; thậm chí một số tổ chức tín dụng không có khả năng để tự xử lý nợ xấu.

Theo quy định hiện hành, vốn pháp định đối với các ngân hàng thương mại hiện là 3.000 tỷ đồng.