08:40 07/05/2008

Nga sẽ tăng xuất khẩu dầu sang châu Á

N.Hạnh

Nga tuyên bố sẽ tăng tỷ lệ xuất khẩu dầu mỏ sang các nước châu Á, từ mức 3% hiện nay lên mức 30% vào năm 2020

Nga tuyên bố sẽ tăng tỷ lệ xuất khẩu dầu mỏ sang các nước châu Á, từ mức 3% hiện nay lên mức 30% vào năm 2020.

Tuyên bố này được đưa ra tại cuộc gặp thường niên của Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương thuộc Liên hiệp quốc với chủ đề “An toàn năng lượng và sự phát triển bền vững của khu vực” diễn ra tại thủ đô Bangkok Thái Lan vừa qua.

Nga đánh giá châu Á - Thái Bình Dương, với tiềm năng mạnh về tài nguyên, con người, công nghiệp và tài chính, sẽ là một trong những đầu máy chính của nền kinh tế thế giới.

Với 2/3 lãnh thổ nằm ở châu Á, Nga là một bộ phận không thể tách rời trong việc tăng cường hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đặc biệt, việc tham dự vào hoạt động của Ủy ban kinh tế - xã hội châu Á - Thái Bình Dương là một kênh quan trọng nối vùng Siberia và Viễn Đông của Nga với nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Đông Bắc Á nói riêng.

Để đáp ứng nhu cầu dầu mỏ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nga đang xúc tiến dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Đông Siberia - Thái Bình Dương nhằm mở hướng xuất khẩu mới tới các nước châu Á-Thái Bình Dương.