19:06 12/03/2007

Ngân hàng bắt tay với giáo dục để đào tạo cán bộ ngân hàng

Thành Nam

Hợp đồng đào tạo có trị giá 1,84 triệu USD nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Agribank và Cơ quan phát triển Pháp (AFD)

Theo hợp đồng, Khoa Quản trị kinh doanh cùng các liên danh lập kế hoạch, tổ chức, kết hợp và thực hiện chương trình đào tạo.
Theo hợp đồng, Khoa Quản trị kinh doanh cùng các liên danh lập kế hoạch, tổ chức, kết hợp và thực hiện chương trình đào tạo.

Mới đây, Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký kết hợp đồng đào tạo kỹ năng quản lý và chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng.

Khoa Quản trị kinh doanh cùng các liên danh khác đã trúng thầu và được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) lựa chọn là đơn vị thiết kế và đào tạo các kỹ năng quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho đối tượng là các nhà quản lý và chuyên viên cao cấp thuộc Agribank.

Hợp đồng đào tạo có trị giá 1,84 triệu USD nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Agribank và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) với tổng kinh phí của cả dự án là 5 triệu USD. Đây là dự án đào tạo được coi lớn nhất của Việt Nam hiện nay trong lĩnh vực tổ chức và chuyển giao công nghệ đào tạo.

Dự án được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nâng cao chất lượng quản lý và chuyên môn cho các thành viên của Agribank.